Děkujeme

csob_90 logo_PS_2017_zakladni_verze_na_cervenou                 

 

       praha

Home Dlužím a půjčuji si
Dlužím a půjčuji si PDF Tisk Email
Poskytovatelé půjček Vám nechtějí pomoct, ale Vaše půjčka jim přinese zisk – vždy se dozvíte výhody, kdežto nevýhody Vám budou buď zatajeny, nebo budou ve světle výhod představeny jako okrajové.

Nejdůležitější podmínky nemusí být ve smlouvě, ale ve smluvních podmínkách – žádejte i smluvní podmínky. Smluvní podmínky si prostudujte, nebo se poraďte s odborníkem.

Před podpisem
Pokud jste si odpovědně vybrali banku či jinou společností poskytující půjčky a úvěry, mějte na zřeteli:

Smlouva a smluvní podmínky jsou psány drobným písmem nebo obsahují cizí slova – nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.

Poskytnutí půjčky je vázáno na povolení k inkasu přesahující domluvenou měsíční splátku nebo k podepsání nevyplněného šeku – za žádnou cenu nic takového nepodepisujte. Poskytovatel půjčky tak bude moci vždy zasáhnout do Vašich financí.

Smluvní pokuty za zpožděné platby mohou být nepřiměřeně vysoké – zjistěte si výši pokut, nikdy nevíte, co se může stát.

Někteří poskytovatelé půjček při zpožděné platbě žádají okamžité uhrazení celé půjčky, jejíž nesplacení může být vázáno vyššími úroky – nenechávejte nic náhodě a dbejte na včasné úhrady půjček.

Někteří poskytovatelé půjček požadují úhradu první a poslední splátky v jiný den než je den pravidelné splátky. Zjistěte si všechny termíny plateb, abyste předešli zbytečným (zúročeným) pokutám za pozdní platby.

http://www.coi.cz/Spotuver/sazba130.htm

 

Bližší informace k realizaci projektu poskytne AOP: tel: 222 211 678, fax: 222 212 723, mob: 774 529 960